Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

Japko
Trigger nie ma ładnego tłumaczenia na polski, które mogłoby wiernie oddać ten sens gwałtownego wkurwa sprawiedliwości.
Japko
Reposted frompjoter pjoter vialubiew0 lubiew0
Japko
2044 bfb2 500
Japko
2219 1d34
Reposted fromkelu kelu vianaich naich
Japko
2045 36c5
piątunio pion teczek
Reposted frompankamien pankamien
Japko
9860 69e9 500

August 25 2016

Japko
Właśnie striggerowałeś 75% zupy, która publicznie masturbuje się do czytania starych książek przy deszczu za oknem, pod kocem, z kubkiem herbaty z cytryną.
Reposted byKropledonosa Kropledonosa
Japko
Reposted frompjoter pjoter vianaich naich
Japko
Japko

August 24 2016

Japko
6959 8dd1
Reposted fromMatalisman Matalisman vianaich naich
Japko
Japko
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaconcarne concarne

August 23 2016

Japko
4183 46f6
pancake art
Reposted bypankamienservretarachnephobic
Japko
4458 2f80 500
Reposted frommantis-squilla mantis-squilla viawitam witam

August 22 2016

Japko
6686 8a2e 500
Reposted fromfungi fungi viaUbik Ubik
Japko
8837 c2c5 500
the what version of what did you call me?
Japko
8821 edba
(grey, obviously)
Reposted byUbiknaichkalesonretalexchiltonjotcce
Japko
Reposted frompjoter pjoter viatfu tfu
Japko
7528 a975
Reposted byconcarneshowmetherainbowtimecodelonelygirl15HypothermiadupidayKropledonosathemanwhowalksaloneIMSmangoecrispybonesgrgjeyjeyjeyhighpriestessganzrockbaraniuszkaawosnaichpomoorsuburbsaperturesunshines4mewrite-url-herelockesdzonyJohannasparagusDisableddJimjohnMadKamsonmangoepetronelashadowssmoke11sobakodetortugasucznikFate46niemcugiepe2makroswitampandywarhouloozikervimesfightlingv2pxserenitekingtamaOhSnapanythingnaivespeaker8agiennyceplusstrawberry-fieldsFLIVVERtrochesmutnoinkwizytorPotatosantonimkacrewantecedentiavogelschlachtorosPsychoTheRapistlevuneczinoklukanparanormalne-paranojepapajjunior13oversensitiveprefectChlebekschottladenmasterofpuppetsMiniTruthwonderinterceptormariosnownicapicellaniklashshiffffferihavehugecockandiplayhockeycoloredgrayscaleduburpemusnahblogmeertropfencarfreitagkogsckisbacktatzeaundsfinkreghathalisnoxeojanbobdotmariuszlubiExfeletes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl