Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

Japko
8715 c11b 500
Japko
Reposted fromgreensky greensky viapankamien pankamien
Japko
5913 8678 500
Reposted fromvs vs viatfu tfu
Japko
8102 d5cc 500
Reposted fromfungi fungi viawitam witam
Japko

September 28 2016

Japko
6071 2f84
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
Japko
5440 509a
Reposted fromuosiu uosiu viahiroshima2 hiroshima2
Japko
5054 60cc 500
IDĘ
Reposted byUbikqkukierxanthbardzosmacznykeluwrite-url-herecoloredgrayscale

September 27 2016

Japko
0425 9238 500
Reposted frommentalturtle mentalturtle viahiroshima2 hiroshima2
Japko
rysiek riedel to straszny kutas był

September 26 2016

Japko
9736 ddf7
ten makaron to ósmy cud polski
Reposted fromqkukier qkukier viazelbekon zelbekon
Japko
1481 dbf8
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
Japko
1509 faf6
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
Japko
1513 1078
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
Japko
1523 55c9
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
Japko
Reposted frompjoter pjoter viatfu tfu
Japko
No właśnie to mnie w nim najbardziej bolało, że wizualnie był ładny, bo cała reszta to było dno. Pomijam już, że nie znając fabuły z książki, która była pierwowzorem NIC się z tego nie da zrozumieć. Głównymi problemami są chujowa reżyseria, brak jakiegokolwiek silnika fabuły i Scarlett Johansson.
Muzyki nie pamiętam.
Japko
0541 8eb6
Reposted bymucciajottosvimeszuzyxanth
Japko
Ale ten film to gówno było :---D
Japko
9666 1208 500
Reposted fromkelu kelu vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl