Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

2238 639f 500
Reposted frompapaj papaj vianiggertits niggertits

January 18 2020

7966 d10a 500
Reposted frompapaj papaj vianiggertits niggertits
9234 6af6 500
Reposted fromlordsoth lordsoth vianiggertits niggertits
9660 46ff 500
Reposted fromdivi divi viapanpancerny panpancerny

January 17 2020

Nie, post mówi o 40godzinnym tygodniu pracy ogólnie. Odpowiedź drugiej osoby w tym screencapie nawiązuje do powojennego modelu życia, gdzie mąż pracował, a żona siedziała w domu i zajmowała się praktycznie wszystkim poza pracą.
To, że XIXwieczni niewolnicy fabryczni rzeczywiście mieli mniej wolnego czasu, nie oznacza, że teraz jest najlepiej w historii. Nawet średniowieczni chłopi pracowali znacznie mniej niż dzisiejsi pracownicy. Mógłbym zagłębić się w zazębioną z tym dygresję na temat tego, jak progresywnie wykańczająca psychicznie i alienująca jest praca w późnym kapitalizmie i jak przeciętny szary człowiek musi coraz bardziej przekraczać swoje bariery, żeby nie stracić i tak już niepewnego gruntu pod nogami, ale to trochę nie na temat, bo mówimy w zasadzie o czasie wolnym.

Sam fakt, że w ogóle używasz takich sformułowań jak "roszczeniowe duże dziecko", pokazuje, jak głęboko siedzisz w bagnie neoliberalnej narracji. Cały ten model myślenia, opierający się na perfekcyjnym organizowaniu czasu i sprowadzaniu się do samoprojektującej się maszyny, która albo tylko zapierdala i śpi albo nie zasługuje na godne życie, to nic więcej tylko perfidna zagrywka panującej ekonomii, której model mamy pchany do gardeł od najmłodszych lat. Akceptowanie i internalizowanie gównianego, antyludzkiego systemu to nie dorosłość, tylko tchórzostwo.

Widzisz, kiedy ja mówię o pokorze, to nie chodzi mi o zwieszanie głowy i przepraszanie za swoją opinię, tylko o dopuszczanie do siebie myśli, że nie masz monopolu na prawdę uniwersalną. Powtarzam, gratuluję, że potrafisz odnaleźć radość z życia w systemie, który odbiera nam ludzką godność i sprowadza nas do roli maszyn produkcyjnych ku chwale rosnącej konsumpcji, ale nie każdy tak potrafi. Dla mnie i dla całej masy innych ludzi takie życie to nie życie.
Reposted bypanpancernyKropledonosanoniewiemciarkamirandoPorannynarkomankavigilGunToRundancingwithaghostzupamarzenstrzepy

January 16 2020

Na ilu poziomach kapitalistycznej propagandy jesteś, że uważasz, że 1h wolnego czasu dziennie na życie to coś akceptowalnego, a spędzanie tego wolnego czasu sprowadzasz praktycznie wyłącznie do konsumpcji?
Poza tym, wielu ludzi na dojazdach do pracy spędza więcej czasu, do tego robi się zakupy i załatwia różne sprawy, mnóstwo ludzi zajmuje się w międzyczasie dziećmi, a niektórzy przynajmniej próbują mieć jakieś hobby, albo mieć czas, żeby spotkać się z przyjaciółmi i rodziną w ciągu tygodnia. Do tego dochodzą pomniejsze rzeczy, jak ogarnięcie się rano i po powrocie do domu i sprawy domowe niebędące gotowaniem.
W większości przypadków nichuja to nie wystarcza na zapewnienie sobie 8h snu, a później w weekend jest się jebanym zombiakiem.
Dodatkowo brak czasu wolnego i możliwości wyrwania się z cyklu pracy i konsumpcji wbija coraz więcej ludzi w depresję, która odbiera siły na radzenie sobie z taką codziennością i pętla robi się coraz ciaśniejsza.

Fajnie, że ty czujesz się dobrze w tych realiach, ale miej trochę pokory, żeby nie mierzyć wszystkich swoją miarą i z zadowoleniem z siebie patrzeć na nich z góry, bo sobie nie radzą.
Reposted bypanpancernyxempxmangoekeluv3bsononiewiemKropledonosa
nah dude fuck travelling
Reposted bypanpancernywybuchmuzguregcord
Reposted fromzelbekon zelbekon
3170 8b89 500
Reposted fromzelbekon zelbekon

January 15 2020

2403 7f38 500
Reposted frompapaj papaj vianiggertits niggertits
3225 b9db 500
Reposted bypressanybeton pressanybeton
2642 01db 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viatfu tfu

January 14 2020

A jak Jakub przedstawi się jako Kuba, a Marcelina jako Marcysia?
2678 a4c2 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapankamien pankamien

January 13 2020

Reposted fromzelbekon zelbekon

January 12 2020

Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viaSilentRule SilentRule

January 10 2020

5448 dd18 500
Reposted fromexistential existential viancms ncms

January 08 2020

January 05 2020

9413 65dd
Reposted frommieczuu mieczuu viazelbekon zelbekon
9123 02c5 500
Reposted froms3 s3 viaLonePoProstu LonePoProstu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl